Pažnja

Savjetujemo Vam, da posle upotrebe Web banke zatvorite sve prozore pretraživača  Hal E-Bank/WEB.

Time ćete prekinuti aktivnu vezu sa svojim kvalifikovanim digitalnim certifikatom i na taj način ćete potpuno isključiti mogućnost da neovlašteni korisnik nastavi rad preko trenutnog pretraživača.

Molimo Vas da se ponovno identifikujete jer je vreme sesije isteklo.